STERK, BETROKKEN, VERBINDEND

Welzijn Zwartewaterland vindt dat mensen zelf sturing moeten kunnen geven aan hun eigen leven. Welzijn Zwartewaterland wil daar graag bij helpen door de weg te wijzen naar, door te verbinden met en te ondersteunen waar nodig.

 

Welzijn Zwartewaterland

Welzijn Zwartewaterland vindt het van groot belang dat ieder mens de mogelijkheid moet krijgen om zich persoonlijk te ontwikkelen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn daarbij het uitgangspunt. Met onze dienstverlening ondersteunen wij burgers om het beste uit zichzelf te halen en hun welzijn, geluk en welbevinden te vergroten ongeacht hun afkomst, ras, geloofsovertuiging, sekse, leeftijd of maatschappelijke positie.

Inwoners van Zwartewaterland kunnen bij Welzijn Zwartewaterland terecht voor informatie, advies, activiteiten, contacten en vrijwilligerswerk. Welzijn Zwartewaterland is actief op tal van locaties verspreid in de Gemeente Zwartewaterland.