Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor activiteiten vanuit Buurtsportcoaches gem. Zwartewaterland

  1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene voorwaarden en het reglement.
  2. Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video, TV, internet e.d. voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden van de organisatie zonder daarvoor vergoeding te claimen.
  3. Deelnemen aan de activiteiten is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ontstaan van welke schade dan ook door bekende of plotseling optredende gezondheidsproblemen van de deelnemer.
  4. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen van deelnemers.
  5. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten, wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.

Restitutie inschrijfgelden

1. Restitutie van het inschrijfgeld vanwege annuleren door de deelnemer is in geen enkel geval mogelijk.

Inschrijvingsprocedure

  1. Inschrijving is mogelijk via www.samenzwartewaterland.nl, betaling geschiedt via IDeal.
  2. Na ontvangst van de online inschrijving ontvangt u een e-mail als bevestiging.

Deelnamereglement

  1. De activiteiten staan open voor iedereen. Per activiteit wordt aangegeven voor welke specifieke doelgroep dit is.
  2. De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
  3. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden/reglement niet voorziet beslist de organisatie.