Het GLI CooL programma

CooL staat voor: Coachen op Leefstijl. Het is niet het zoveelste dieet wat je gaat volgen. Er wordt binnen het programma breed gekeken naar leefstijl, het is een integrale aanpak. Stapsgewijs wandelen we richting een blijvende gezonde leefstijl. Een leefstijl wat passend is voor jou, waar jij energie van krijgt en gelukkig van wordt. De volgende thema’s komen onder andere aan bod: Beweging, voeding, slaap, ontspanning, stresshantering, gedrag en mindset. We hebben vooral aandacht voor gedragsverandering. Hoe creëer je blijvende gezonde gewoontes.

Cool is een 2-jarig traject. Er zijn groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken. In de groep behandelen we de thema’s, gaan we aan de slag met praktische werkvormen en kunnen er tips en ervaringen worden uitgewisseld. Tijdens de individuele gesprekken ga je aan de slag met de thema’s die voor jou belangrijk zijn.

 

Duur traject

Het traject duurt 24 maanden. De eerste 8 maanden zijn het basis programma. Elke maand is er een groepsbijeenkomst. De 16 maanden daarna noemen we het onderhoudsprogramma. We zien elkaar dan om de maand. De groep bestaat uit ongeveer 12 deelnemers. Daarnaast is er in dit traject 4 uur voor individuele gesprekken gereserveerd, naast de intake en de tussenevaluatie.

 

Voor wie

  • Je bent gemotiveerd om 2 jaar stapsgewijs aan jou leefstijl te werken
  • Je bent 18 jaar of ouder
  • Je overgewicht hebt (BMI tussen 25- 30) en daarnaast slaapapneu/artrose/vergrote buikomvang/verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten, of als je ernstig overgewicht hebt (BMI van meer dan 30)
  • Je hebt een doorverwijzing van de huisarts

Kosten

Het Coachen op Leefstijl (CooL) programma is één van de gecombineerde leefstijlinterventies (GLI) die door de basisverzekering wordt vergoed.

 

De Gli Cool wordt aangeboden door Leefstijlbureau Stapsgewijs in Hasselt.

Locatie: Teeuwland, Karel Doornmanstraat 30.