Netwerkbijeenkomst levert veel nieuwe plannen op

Maatschappelijke organisaties en de gemeente werken de komende tijd aan veel nieuwe ideeën voor een gezonde basis voor alle inwoners. Dat is de uitkomst van de Netwerkbijeenkomst, gisteren in Genemuiden. “Het is fantastisch dat de betrokkenheid zo groot is”, zegt wethouder Jan van der Poel. “Dit helpt om samen de beweging van zorg naar gezondheid te maken.”

Het is precies een jaar geleden dat de gemeente en zo’n 50 organisaties in Zwartsluis het Preventieakkoord sloten. Zij spraken daarmee af om samen te werken aan een gezonde basis voor iedereen in de gemeente. Daaruit kwamen vervolgens verschillende initiatieven voort. De bijeenkomst van toen was ook het begin van de campagne Gezond en Gelukkig Zwartewaterland.

Gisteren tijdens de Netwerkbijeenkomst werd de balans opgemaakt van een jaar lang plannenmakerij. En er werden nieuwe ideeën bedacht, die de komende tijd verder worden uitgewerkt.

Meedoen in de samenleving

“Een gezonde basis betekent dat inwoners zoveel mogelijk gezond zijn en lekker in hun vel zitten”, legt wethouder Maarten Slingerland uit. “Daarbij hoort bijvoorbeeld ook dat mensen meedoen in onze samenleving. Werk, vrijwilligerswerk en voldoende inkomen zijn in dat opzicht belangrijk. Dit speelt ook op de achtergrond bij alle mooie nieuwe ideeën die we gisteren hebben gehoord.”

Nieuwe ideeën om beweging verder op gang te krijgen

De ideeën kwamen voort uit een beursvloer/inspiratiemarkt, waar organisaties elkaar konden ontmoeten. De opbrengst van de dag werd gepresenteerd voor een publiek van 120 professionals en vrijwilligers van ruim 50 verschillende organisaties. Jan van der Poel: “De organisaties kwamen met zestien nieuwe initiatieven voor een Gezond en Gelukkig Zwartewaterland. Een geweldige opbrengst. Nu is het zaak om al die voornemens om te zetten in concrete plannen.”

Zo gaan OBS Aremberg en SKZ kinderopvang aan de slag met de doorontwikkeling van de brede buurtschool. Fysiotherapiepraktijk Fytac en vv Desz zetten ‘walking football’ op voor inwoners die minder goed ter been zijn. En Welzijn Zwartewaterland en de Rabobank willen informatieavonden over cybercrime organiseren voor ouderen en mantelzorgers. En zo zijn er dus meer initiatieven.

Nieuwe website op komst

Dit alles moet leiden tot nog meer beweging in de samenleving en een meer gezonde leefstijl met minder druk op de zorg. Dat is een uitdaging, voor organisaties maar ook voor inwoners zelf. Joyce de Ruiter, bekend van radio en tv, vertelde hoe zij haar eigen uitdaging wist om te buigen van een bedreiging naar een kans.

Verder was er een voorproefje van een nieuwe website over Gezond en Gelukkig Zwartewaterland, die over een dikke maand van start gaat. Deze nieuwe website helpt inwoners en organisaties de omslag te maken naar een gezonde basis. Bijvoorbeeld met allerlei activiteiten voor een vitale samenleving.

Gezond en Gelukkig Zwartewaterland

Maatschappelijke organisaties, inwoners en de gemeente zetten zich samen in voor een Gezond en Gelukkig Zwartewaterland. Dit betekent dat iedereen zich zoveel mogelijk goed voelt. Dat iedereen zoveel mogelijk meedoet in de samenleving. En dat iedereen voldoende beweegt en gezond eet.