Ik kan mezelf goed redden 

Inwoners moeten kunnen opgroeien en leven met voldoende inkomen. Kwetsbare inwoners op dit gebied helpen we waar nodig. Financiële problemen gaan vaak samen met problemen rond bijvoorbeeld gezondheid of werk. Denk dan aan mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Daarom is het belangrijk dat onze inwoners goede basisvaardigheden ontwikkelen.

Wat willen we bereiken?

In 2028:

  • Kan 92% van onze inwoners rondkomen van het inkomen (in 2020 was dit 89%)
  • Zijn er minder inwoners (met betalingsachterstanden) met problematische schulden

Hoe willen we dit bereiken?

  • We starten een voorlichtingscampagne over inkomen en schulden
  • We sluiten een pact om armoede te voorkomen
  • We versterken de mogelijkheden voor hulp en advies over inkomen en schulden
  • We signaleren problemen in een vroeg stadium