Ik heb een kansrijke ontwikkeling

We willen graag dat iedereen een leven lang blijft leren en ontwikkelen. Er zijn daarom voldoende voorzieningen die inwoners hierbij helpen. We willen ook graag dat onze kinderen en jongeren veilig, gezond en gelukkig opgroeien. Daarvoor zijn goed onderwijs en goed voorschools aanbod belangrijk. We gaan achterstanden op school tegen, maar veel liever voorkomen we deze.

Wat willen we bereiken?

In 2028:

  • Heeft 95% van onze inwoners voldoende basisvaardigheden om volwaardig mee te doen aan de samenleving (in 2020 was dit 92%)
  • Is er stevige samenwerking die zich inzet om jongeren kansrijk te ontwikkelen

Hoe willen we dit bereiken?

  • We zetten ons in voor versterking van het taalniveau en de digitale vaardigheden van
    onze inwoners
  • We signaleren problemen in een vroeg stadium
  • We bieden hulp op maat, zo lang als nodig is en dichtbij huis
  • We stimuleren een doorgaande leerlijn bij jongeren
  • We zetten in op een leven lang ontwikkelen van onze inwoners