Iedereen doet mee

We willen gelijke kansen voor iedereen, zodat iedereen zoveel mogelijk kan meedoen. We zorgen voor voldoende en toegankelijke ontmoetingsplekken, activiteiten in de buurt, dagbesteding en (vrijwilligers)werk. Al deze activiteiten dragen bij aan goede sociale contacten, fijne relaties, een zinvolle daginvulling, zingeving en daarmee ook gezondheid.

Wat willen we bereiken?

In 2028:

  • Heeft 72% van de inwoners van 18 jaar en ouder betaald werk (in 2020 was dit 68%)
  • Zet 50% van de werkgevers in Zwartewaterland zich in voor inclusief werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid (in 2020 was dit 30%)

Hoe willen we dit bereiken?

  • We maken (vrijwilligers)werk beter bereikbaar voor mensen met een beperking
  • We maken (vrijwilligers)werk beter bereikbaar voor mensen met een uitkering en minima
  • We zorgen ervoor dat nieuwkomers snel kunnen meedoen in Zwartewaterland
  • We werken samen aan een inclusieve samenleving en inclusief werkgeverschap