Elkaar ontmoeten

Goede sociale contacten dragen bij aan de gezondheid en het geluk van onze inwoners. Vrijwilligers zijn in dit opzicht belangrijk. In Zwartewaterland zijn gelukkig veel vrijwilligers actief. Zij ondersteunen naasten en helpen bij het uitoefenen van hobby’s en sport. Deze inzet koesteren we. Want Zwartewaterland kan alleen bruisend en aantrekkelijk blijven door voldoende vrijwillige inzet van onze inwoners.

Wat willen we bereiken?

In 2028:

  • Voelt 63% van de inwoners zich verbonden met anderen en onderdeel van de
    samenleving (in 2020 was dit 57%)
  • Doet minimaal 42% van onze inwoners vrijwilligerswerk (in 2020 was dit 36%)

Hoe willen we dit bereiken?

  • We stimuleren vrijwilligerswerk
  • We ondersteunen mantelzorgers
  • We pakken eenzaamheid aan en ontwikkelen meer mogelijkheden voor ontmoeting
  • We stimuleren ontmoeting via de website www.gezondengelukkig.nl